2021

02.03.2021

1. Yhteistyö antaa voimaa, intoa, uusia näkökulmia ja mahdollistaa oppimisen. Etsikäämme toistemme ajatuksista hyvää. Toteuttakaamme toistemme hyviä ehdotuksia yhdessä. Menestys taotaan yhdessä.

2. Päätösten ja päätösten perusteiden tulee olla julkisia ja niistä tulee viestiä oikea-aikaisesti. Tärkeistä asioista päättäminen edellyttää sitä, että ottaa selvää asioista sekä pohtii niitä eri näkökulmista. Helppoa ja nopeaa päätöksenteko on silloin, kun voi olla varma päätöksen oikeellisuudesta ja hahmottaa sen vaikutukset pitkälläkin aikavälillä, kuitenkin päätöksenteko vaatii aina pohdintaa.

3. Päätökset pohjaavat aina tietoon, mutta sydämen on sykittävä ihmiselle ja hyvinvoinnille.

4. Vahvana koulutuskaupunkina vaalikaamme oikeutta oppia ja saada opetusta läpi elämän. Varhaiskasvatus ja koulutus eri asteineen on järjestetty Ikaalisissa hyvin. Huolehditaan jatkossakin, että meillä satsataan kaikkien osaamista ja sivistystä tukevaan toimintaan. Pidetään huolta kirjastoista, kansalaisopistosta ja kulttuurista eri muodoissaan ja näin kuntalaiset voivat opiskella ja harrastaa haluamiaan asioita ja saada niistä elämäänsä hyvinvointia ja terveyttä. Minulle on tärkeää elinikäinen oppiminen.

5. Yrittäjätaustani vuoksi arvostan toimivaa elinkeinoelämää, joka on kunnan hyvinvoinnin perusta ja jonka toimintaedellytykset tulee turvata. Pidän tärkeänä, että paikallisia yrityksiä käytetään ja näin kannustamme toinen toisiamme pärjäämään.