Hyvää kansainvälistä Naistenpäivänä 8.3.2022

YK:n julistamaa naistenpäivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1975, mutta päivän historia ulottuu viime vuosisadan alkuun. Kansainvälinen naistenpäivä on suosittu juhlapäivä useassa eri maassa.

Tänään päivää varjostaa sota. Omassa mielessä ovat naiset varsinkin Ukrainassa ja Afganistanissa. Sodalla ja konflikteilla on suuria vaikutuksia naisten elämään. Uskon vakaasti, että naisten työllä ja osallisuudella yhteiskunnallisiin asioihin on merkittävä vaikutus ratkaisujen löytymiseen, konflikteista ulospääsyyn.

Varsinkin tänä vuonna haluan uskoa, että naistenpäivä nostaa esiin toivoa valoisammasta tulevaisuudesta, naisille, meille kaikille - vaikka ollaankin kriisissä.

On ilo olla nainen. Omata silmät, jotka kuvastavat iloa tai surua ja suu, joka hymyää. Omata korvat, jotka toivottavasti kuulevat. Omata sydän, joka tuntee ja välittää. Olla tytär, sisko, tyttöystävä, vaimo, äiti, isoäiti. Olla vaan.

Etiikkaa vai etikkaa

Koronapandemia on nostanut ja nostaa varmasti jatkossakin jatkuvasti uusia ratkottavia eettisiä haasteita. Näitä purtavia pähkinöitä joutuu omassa työssä pohtimaan lähes joka päivä. Tämä tuumailu ei ole ääneen esitettyjä korulauseita tai älyllistä sisäistä ähinää vaan arkista työn tekemistä.

Yksi tähän aikaan liittyvä kysymys on rokottautuminen versus rokottautumattomuus. Itse vanhana virustutkijana, todella kaukaa haettu, olen rokotteiden kannalla. Tieteellistä näyttöä on siitä, että koronarokote antaa suojaa SARS-CoV2-viruksen aiheuttamaa koronavirustartuntaa vastaan. Se ei täysin poista tartunnan saamisen ja tartuttamisen riskiä, mutta se pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen. Jokaisella rokotukseen liittyvällä valinnalla on iso merkitys meille kaikille. 

Tykästyin Helsingin Sanomissa 6.1.2022 julkaistuun FT , käsitteellisyystutkija Yrjö Mikkosen mielipidekirjoitukseen: "Yhteiskunta ei pysty polkaisemaan rokotuksista kieltäytyville rinnakkaismaailmaa, jossa voi elää koronasta vapaana ilman rokotuksia. Joten todellisuuteen palaten: täyttäkäämme velvollisuutemme yhteiseksi hyväksi. Otetaan se rokotus." https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008491101.html?fbclid=IwAR0p1X2hUpdOoQsBAbkYRxFF9De_Ea42E3ob8ZZuBbLWvHRFXQFqOEsVvGQ.

Hyvää elämää kaiken ikää!

Laadunhallinta (quality management) on palvelun vaatimustenmukaisen laadun tunnistamista, ylläpitoa ja hallintaa. Kokonaisvaltaiseen laadunhallintaan panostavat yhteisöt parantavat palveluidensa laatua, tehokkuutta, tuottavuutta sekä asiakas-vuorovaikutuksen tasoa. Hyvin toteutetun laadunhallinnan ansiosta saadaan taloudellisten etujen lisäksi muitakin hyötyjä: virheet vähenevät, joustavuus lisääntyy ja työntekijät sekä asiakkaat ovat tyytyväisempiä.

Laadunvarmistuksella (quality assurance) kuten omavalvonnalla varmistetaan, että laatuvaatimukset täytetään. On hienoa, jos käytännössä vanhuspalveluissa laadunhallinta ja laadunvarmistus pystyttäisiin tekemään vapaaehtoisesti yhteistyössä palvelun tilaajan ja tuottajan kanssa, kuunnellen ja arvioiden asiakkaan tarpeita.

Tällä hetkellä laadun turvaamiseksi ikäihmisille on löytynyt kaikille yhtenäinen instrumentti lain laatiminen. Olen pohtinut, mitä tehdä, jos laki tulee liian hallitsevaksi vaikuttaen jopa negatiivisesti ikäihmisen hyvään elämään pyrittäessä. Eipä se laki lisää yhtään hoitajakäsiparia, jos laissa säädetään henkilöstön riittävyydestä. Samoin hehkutetaan, että työvoiman vajaukseen olisi reagoitava välittömästi. Kysymys suolakaivokselta: Miten reagoidaan, jos koulutettua henkilöstöä ei ole. Kyllä panokset tulisi ohjata alan houkuttelevuuden lisäämiseen ja oppilaitos- sekä työvoimahallinnon yhteistyöhön. Myös koulutuksen laatua tulee kehittää.

Haastaisin maan päättävät tahot talkoisiin sote-alan veto- ja pitovoiman kasvattamiseen ja ylläpitoon. Esimerkiksi mitä työkaluja keksisimme yhdessä hoitajien rokotuskattavuuden lisäämiseksi. Rokotus on tärkeä keino koronapandemiaa vastaan, mutta saavutetaanko alan houkuttelevuutta tukeva ratkaisu pakkorokotuksilla. Mainittakoon, että toimimme alalla, jossa työntekijät käyttävät fyysisiä suojaimia ja noudattavat tarkkoja hygieniaohjeita. Rokotevastaisuus on haasteellinen kysymys ja historiassa on elänyt filosofeja, jotka ovat yrittäneet määritellä vapauden muotoja, mutta ovatko rajat vapaudelle pysyneet oikeudenmukaisina moraalisesti ja eettisesti? Kuitenkin pohdin ovatko hoitajat suurin riski tässä meitä kaikkia koskettavassa pandemiassa! Tällä hetkellä koronaan sairastuvat myös kahdesti rokotetut.

Olisiko korona-aika hyvä hetki luoda vapaaehtoisuuteen pohjautuva laadunvarmistusorganisaatio myös ikäihmisten palveluille. Mallina tästä voisi olla laboratorioiden laadunvarmistukseen erikoistunut julkisessa omistuksessa oleva Labquality Oy. Laboratorion epäluotet-tavuudesta kuulee kommenttia tuskin koskaan ja jokainen meistä keskustelee koronatestien luotettavuudesta, spesifisyydestä kuin kemisti konsanaan.

Ajan sana on puhua vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Luomalla erilaisia laadunvarmistuskäytäntöjä ja rekistereitä myös ikäihmisten palveluille, tekisimme laadun läpinäkyväksi myös asiakkaille, nostaisimme alan hyvää työtä ja käytäntöjä esille. Tätä myöden vanhuspalveluiden arvostus merkittävänä arvostettuna työllistäjänä kasvaisi.

Kokonaisvaltainen laadunhallinta ja johtaminen pitää sisällään erilaiset riskikartoitukset ja ennakoinnin. Kysyisinkin päättäjiltä, kuinka hyvin vanhuspalveluun liittyvien lakien vaikutusten arviointia on ikäihmisen, työntekijöiden tai palveluntuottajan näkökulmasta tehty.

Hyvinvointialue - Jee! Aluevaalit - Jee! Sote-päivitys 1/100 Jee!

Olen tehnyt n. 20 vuotta työtä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, prosessien, johtamisen  ja laadun parissa. Tämä työkokemus innoittaa minua ottamaan kantaa tuleviin aluevaaleihin. Tavoitteena on nostaa ajankohtaisia sote-aiheisia päivityksiä matkalla kohti aluevaaleja.


Historialliset tammikuussa 2022 pidettävät aluevaalit lähestyvät. Vaaleissa valitaan Pirkanmaalla ensimmäinen 79-jäseninen aluevaltuusto, Pirkanmaa on maamme suurin hyvinvointialue. Valitut aluevaltuutetut käyttävät valtaa meille jokaiselle arkielämän tärkeissä asioissa kuten terveydenhuollossa ja eritoten itselleni rakkaassa kokonaisuudessa, vanhustenhuollossa. Minusta on erittäin tärkeää, että me kaikki äänestämme ja vaikutamme siihen, että läheisemmekin äänestäisivät.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen synnyttämät hyvinvoin-tialueet aloittavat vuonna 2023. Hyvinvointialueen vastuuhenkilöillä on iso urakka suunnitella, miten palveluverkosto toimii jatkossa. Sitä työtä tukemaan tarvitaan aluevaltuutetut, jotka toivottavasti edustavat koko hyvinvointialuetta kattavasti.

Pohdin, että millaista ehdokasta haluaisin äänestää ja tässäpä muutama seikka. Ensinnäkin paneutuminen käsiteltäviin asioihin ja sinnikkyys ovat ne ominaisuudet, joita odotan valittavan kandidaatin omaavan. Päätettävänä on erittäin haasteellisia asioita liittyen väestön ikääntymiseen, työvoimapulaan ja palveluverkon kattavuuteen sekä monipuolisuuteen mm. Erittäin tärkeää on ymmärtää myös talouden realiteetit ja toimia vastuullisesti. Käytännössä palveluiden järjestämiseen resurssit ovat rajalliset.

Ehdokkaani tulee keskittyä ihmiseen, palveluiden saatavuuteen täällä hyvinvointialueen laidoilla, laatua unohtamatta. Tärkeänä pidän panostusta kotihoidon, palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan laatuun. Kotona asuville, niin iäkkäille kuin lapsiperheillekin, tulee varmistaa riittävä apu ja tuki vaikkapa palvelusetelein. Palveluseteleiden arvon tulee vastata julkisten palveluiden kustannuksia. Kustannusten tulee olla läpinäkyviä.

Asiakkaan oman äänen ja valinnanvapauden tulee näkyä ja vaikuttaa tarjottavaan palvelukokonaisuuteen. Jotta palveluiden saatavuus ja laatu voidaan turvata asiakkaalle, minun mielestä hyvinvointialueen palveluita tulisi tuottaa yhdessä eli yritysten ja järjestöjen/säätiöiden osaamista hyödyntäen.

Tässäpä alkua. Tsemppiä kaikille ehdolle lähteville ja lähteneille! #aluevaalit2021


Kokoomusnaiset - Jee! Hyvinvointialue - Jee!

Minulla oli ilo edustaa Kyrösjärven kokoomusnaisia tänä viikonloppuna 13.11.-14.11.2021 Seinäjoella Kokoomuksen Naisten Liiton edustajakokouksessa. Kokouksessa valittiin seuraavalle kahdelle vuodelle liiton hallitus ja samalla edustajakokous hyväksyi kokoukselle julkilausuman "Järeämpiä keinoja yrityksille työllistämiseen".Vuosille 2022-2023 liiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen Mäntsälästä ja puheenjohtajistoa täydentävät varapuheenjohtajat Satu Ylisiurua- Hemminki Seinäjoelta ja Salla Mäkelä Tampereelta. Liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosille 2022-2023 valittiin 12 henkilöä ja yksi heistä on Kyrösjärven kokoomusnaisten puheenjohtaja Johanna Heiskala. Onnea Johanna!


Kokousta elävöitti tutustuminen Alvar Aallon suunnittelemiin rakennuksiin; kaupungintalo ja Lakeuden Risti oppaana Riitta Marttila. Meitä kosketti myös imatralaisen Lilla Saariston upeat laulutulkinnat. Tietysti asiaan kuului myös hyvä ruoka juomineen. Kiitos kokousseurasta kuuluu ystävälleni Vuokko-Liisa Nuottajärvelle.


Juhlapuheessaan Paula Risikko totesi, että "kyllä me naiset olemme kaukaa viisaita ja läheltä komeita.". Näillä sanoilla on hyvä jatkaa erilaisissa luottamustehtävissä. Itse jatkan Johannan jälkeen Pirkanmaan kokoomusnaisten piirihallituksessa v. 2022. Kiitos Pohjanmaan/Seinäjoen Kokoomusnaiset ja Avaruuden pääkaupunki. #edustajakokous2021 #kokoomusnaiset

Mahdollisuuksien näkeminen


Elinvoima lähtee paikallisista yrityksistä ja yhdistyksistä - meidän jokaisen omasta tekemisestä ja omista ratkaisuista. Meidän tulee tehdä yhdessä hartiavoimin töitä sen eteen, että Ikaalisissa kannattaa tehdä töitä, yrittää ja investoida tulevaisuuteen. Totuus on, että yritykset synnyttävät työtä ja hyvinvointia. Kaupungin keskeinen tehtävä on tarjota hyvät edellytykset yrittämiselle.

Tehdään sote-uudistus tai ei, kuntien talous ei kestä. Samaa karua kertomaa voimme lukea Perlaconin raportista Ikaalisille. Elinkeinopolitiikan pitää ottaa kunnassa aiempaa isompi asema, vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ei siirtyisikään kunnilta pois. Mielestäni nyt tulisi valmistella yritysten tarpeita huomioiva kuntastrategia elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Sitä edistämään tulisi kutsua yritykset keskustelemaan niiden tarpeista.

Tässä riittää kuntavaaleissa valittaville päättäjille paljon yhteistä tekemistä. Muistetaan, että hyvät päätökset syntyvät faktatiedosta, jota käsitellään ripauksella sydämen sivistystä. Parhautta olisi mikäli yrittäjyyden ympärille syntyisi yhtä innostunut ja positiivinen mieliala, kuin kylpylän elvyttämisessä.

IVA, LAVA, SUVA, TVA, SVA ja YVA päätösten taustalla

Arvioijan pohdintaa päätöksistä


Vuosia erilaisia arviointeja työkseni tehneenä nostaisin esille mielestäni tärkeän seikan päätöksiä tehdessä. Päätösten pitää pohjautua faktoihin ja päätöksiä tehdessä tulisi arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään ja elinympäristöön. Myös lakien säätäjä edellyttää joissakin päätöksissä vaikutusten arviointia esimerkiksi terveydenhuoltolaki velvoittaa arvioimaan ennalta päätösten vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen.

Vaikutuksia arvioidaan monesta eri näkökulmasta; Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA), Lapsivaikutusten arviointi, Sukupuolivaikutusten arviointi (LAVA), Terveysvaikutusten arviointi (TVA), Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA), Yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi, Kielellisten vaikutusten arviointi, Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja Yritysvaikutusten arviointi (YVA). Vaikutusten ennakkoarvioinnissa yhdistetään eri näkökulmia samaan arviointiin. Käsiteltävä asiakokonaisuus määrittelee sen, mitä näkökulmia pitäisi ottaa huomioon ennakoivaa arviointia tehdessä.

Välillä on vaikeaa nähdä metsä puilta ja ymmärtää kokonaisuuksia. Olen sitä mieltä, että vaikutusten arviointi auttaa jäsentämään ja käsittelemään eri vaihtoehtoja. Voisiko sanoa, että nämä arvioinnit ovat Konsta Pylkkäsen mainitsemaa kaukoviisautta.

Ikäihmisten palvelut Ikaalisissa


Ilolla voin aloitta sillä toteamuksella, että meillä on pääsääntöisesti asiat hyvin. Vanhuspalveluja on saatavilla monipuolisesti ja palveluntuottajat ovat kasvollisia, tuttuja luotettavia ihmisiä. Ikaalisissa tunnemme toisemme hyvin ja naapurin tai harrastekaverin apukin on yleensä lähellä. Jotta tilanne pysyisi tällaisena ja vielä entisestäänkin paranisi, asian eteen tulee työskennellä määrätietoisesti sekä tehdä yhteistyötä ja ennakoida tulevaisuuden muutoksia.

Kuten tiedämme ikääntyneiden määrä kasvaa ja eliniänodote pitenee, mikä tulee ottaa huomioon ennakoidessa ja varauduttaessa erityisryhmien turvallisen asumiseen ja hyvän elämän turvaamiseen jatkossa. Koko Suomen mittakaavassa suurimpaan osaan maata ei ole haettu avustusta välimuotoisille asunnoille viimeisen 15 vuoden aikana (YM raportti 2020). Toteankin, että välimuotoisen asumisen kehittäminen tulee olla päätösten keskiössä jatkossa. Nopeasti ajateltuna en löydä Ikaalisista tähän tarkoitukseen sopivaa rakennusta, joka saataisiin kustannustehokkaasti korjattua.

Mielestäni varsinkin ikäihmisten kannalta olisi tärkeää, että heillä olisi mahdollisuus valita itsemääräämisoikeuden perusteella palveluntuottaja. Hali ry:n lokakuussa 2020 tekemän kyselyn mukaan 64% katsoo, että palveluseteleitä pitäisi hyödyntää terveyspalveluissa enemmän. Palveluseteleiden tulisi koko maassa olla vaihtoehto tuloista riippumatta.

Varsinkin näin korona-aikaan on korostunut matalan kynnyksen avun ja vertaistuen tarve. Meillä Ikaalisissa on onneksi useita aktiivisia sote-, kansalais- ja eläkeläisjärjestöä, Säätiö ja seurakunta, jotka tarjoavat merkittävää apua sekä mahdollisuuksia työntekijöiden ja vapaaehtoisten voimin erilaisiin haasteellisiin elämäntilanteisiin. Näiden tahojen merkityksellistä työtä tulee kannusta ja tukea sekä panostaa kaupungin puolesta resursseihin, jotka auttavat sekä koordinoivat näiden tahojen ja kaupungin yhteistyötä. Myös vanhusneuvoston roolia päätöksissä tulee korostaa ja huolehtia siitä, että eri yhteisöt ovat vanhusneuvostossa kattavasti edustettuina. Sosten järjestöbarometrin mukaan Sote-järjestöt kanavoivat 500 000 vapaaehtoisten toimijan työtä, jonka kansantaloudellinen arvo on merkittävä.

Ikääntyneiden voimavara kaupungille tulee huomioida niin, että heidän osallisuus turvataan. Tämä edellyttää mm. helppokäyttöisen teknologian huomioimisen palveluiden kehittämisessä. Kaupungin tehtävä on huolehtia siitä, että sen sähköiset järjestelmät ovat esteettömiä ja helppokäyttöisiä. Tällaisia järjestelmiä voivat olla palveluohjaus, palvelusetelit, terveydenhuollon ajanvaraus, kaavoitus ja erilaiset asiakirjat kuten pöytäkirjat. Tässä digiloikassa korostuvat myös em. yhdistysten ja Säätiön apu ja tuki digineuvonnan osalta.

THL:n mukaan kansallinen tavoite on, että saisimme iäkkäinä asua kotona mahdollisimman pitkään ja saada sinne tarvitsemamme palvelut. Pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon turvaudutaan vasta, kun siihen on perustellut syyt eikä kotona asuminen onnistu intensiivisenkään kotihoidon turvin. Usein elämän viimeisinä vuosina tarvitaan ympärivuorokautista hoitoa ja meillä on tällä erää ja lähitulevaisuudessa riittävästi tehostetun palvelun paikkoja, rahoittajien näkökulmasta liikaakin. Hinta-aihiot tehostetussa asumispalvelussa ovat maksaja-asiakkaiden määrittelemiä palvelukokonaisuuksia. Lisä- tai vaihtoehtoinen tuotanto paikkakunnallamme ei tuo kustannussäästöjä. Näkemykseni mukaan meillä on kehitetty hyvin ja laadukkaasti kotipalveluita kaupungin ja yksityisten toimesta. Tätä kehitystyötä tulisi jatkaa ja taata välimuotoinen asuminen uusilla ratkaisuilla.

Tehostettu palveluasuminen ja sen laatu tulevat jatkossa olemaan läpinäkyvämpää kuin aiemmin. Esimerkiksi THL kerää iäkkäiden henkilöiden palveluja tuottavilta toimintayksiköiltä tietoja henkilöstömitoituksesta ja palveluiden laadusta. Tulevaisuudessa THL pyrkii antamaan keräämänsä tiedot mahdollisimman laajasti yhteiskunnan ja julkisen keskustelun käyttöön julkaisemalla osan kerätyistä tiedosta toimintayksikkötasoisena. Myös yksityiset yritykset ovat kehittäneet tehostetun palveluasumisen laatu- ja vaikuttavuusmittaristoja, jotka tekevät läpinäkyväksi tiedot yksiköiden laadusta ja vaikuttavuudesta. Meidän on seurattava tätä kehitystä ja kehitettävä jatkuvasti palveluiden laatua tästäkin näkökulmasta. Jatkossa näitä tutkimustietoja voi kenties seurata kuin hotellien pisteytystä. Palveluiden laatu on siis iso veto- tai työntövoimatekijä paikkakunnallemme.

Tässä yhteydessä viimeiseksi nostaisin ennakoinnin merkityksen kaupunkilaisten hyvinvointiin. Tässä merkittäväksi tekijäksi nousee omaehtoinen varautuminen ja ennaltaehkäisy. Kaupungin tehtäväksi jää ikääntyvän tukeminen tarjoamalla aktivoivaa toimintaa, kulttuuria sekä liikunta- ja hyvinvointipalveluita ennenaikaisen vajaakun-toisuuden ja toimintakyvyn heikkenemisen estämiseksi. Tässä korostuu yhteistyö eri yhdistysten ja Säätiön kanssa. Mielestäni tätä yhteistyötä tulee entisestään kehittää niin, että se olisi jatkossa hyvinvointisuunnitelmien ja -kertomusten keskiössä.


Vuoropuhelu ja kunnan elinvoima


Minulle on tärkeää ihmisten hyvinvointi, vahva talous, yritysten menestys ja kestävä kehitys. Muutos yhteiskunnassa ja ihmisen arjessa on pysyvää ja luo uusia mahdollisuuksia. On tärkeämpää kysyä, miten muutosta mahdollistetaan kuin estää muutoksia tapahtumasta. Olen sitä mieltä, että meidän tulisi rohkeasti sanoa kyllä uusille ajatuksille ja mahdollistaa investointeja.

Vuoropuhelu kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken tulee olla avointa ja oikea-aikaista. Kunnan elinvoima ei synny keskushallinnossa, vaan se lähtee paikallisista yrityksistä ja yhdistyksistä. Näiden toiminta tulee taata ja ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa.

Viimeaikaisia onnistumisista on esimerkki tuesta ja kannustuksesta Ikaalisten kylpylätoiminnan elvyttämiseksi, kun paikalliset sijoittavat ostivat kylpylän alueen rakennukset maa-alueineen. Heillä on tarkoitus avata liiketoiminta kesällä 2021 uudella konseptilla.

Ikaalisten saunaseura rakensi Toivolansaareen Villa-Vihdan. Kannattaa käydä saunomassa uudessa saunassa ja tutustumassa samalla Krista Pärmäkosken mukaan nimettyyn Kristan lenkkiin.

Ikaalinen pieni suuri kulttuurikaupunki

Kulttuuri mukaan lukien taide kuuluu meidän jokaisen arkeen tavalla tai toisella. Kulttuuri on kaikkea sitä, mikä liittyy meihin, historiaamme, tekemäämme, uskomaamme sekä nauttimaamme. Kulttuurin kokeminen ja tekeminen tekee lähtökohtaisesti ihmiselle hyvää. Eri julkaisuista löytyy useita tutkimuksia kulttuurin ja taiteen vaikutuksesta meidän hyvinvointiimme. Kaikilla on oikeus kulttuuripalveluihin asuinpaikasta ja elämäntilanteesta riippumatta (kulttuuriset oikeudet taataan perustuslaissa). Tulevaisuuden kunnassa kulttuuripalveluilla on kasvava merkitys hyvinvoinnin edistäjänä. Kulttuuripalvelut parantavat ihmisten elämänlaatua, rakentavat yhteisöllisyyttä ja edistävät myönteistä sosiaalista ilmapiiriä. Tämä taas vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja paikallista identiteettiä.(Keski-Suomen taidetoimikunta,2011)

Ikaalinen ja kulttuuri

Asuinpaikkana kotikaupunkini Ikaalinen on kooltaan pieni ja kulttuurielämältään suuri kaupunki. Ikaalisten kulttuurielämä on kaupungin kokoluokkaan nähden laadukasta ja vaikuttavaa. Meillä kaikilla tässä idyllisessä pikkukaupungissa on mahdollisuus löytää omannäköistä ja mieleistä tekemistä.

Kaupungissa on hyvin varustettu kirjasto, joka palvelee monipuolisesti toimien Pirkanmaan Piki-kirjastojen verkostossa. Kirjastossa järjestetään kirjailijavierailuja ja muuta ohjelmaa eri ikäisille. Lukusaliin tulee paljon lehtiä ja kirjastosta löytyy aina rauhallinen sopukka, jossa voit tutustua mieltymysten mukaiseen aineistoon. Tarpeen tulleen saat kirjasi myös kotiin toimitettuna. Kirjaston kanssa samassa rakennuksessa toimii monipuolisesti kursseja tarjoava kansalaisopisto. Ikaalinen on myös vireä opiskelukaupunki. Viime vuonna Ikaalisiin valmistui IDEA-kampuksen uudisrakennus, jonka modernit, muunneltavat tilat tarjoavat opiskelijoille monipuolisen ympäristön oppimiseen. Kampuksen alueella toimii kaikkiaan 22 eri koulutusalaa ml. Ikaalisten lukio.

Ikaalisissa on tarjolla useita erilaisia kulttuuritilaisuuksia mm. musiikkia, Taideyhdistys Taika ry:n ilmaiset taidenäyttelyt, erilaisten järjestöjen harrasteet, Jalmari Jyllin Säätiön tarjoamat tietopohjaiset luennot, liikuntamahdollisuudet sekä saunaseuran uusi Villa Vihta talvisine avantoineen. Kesäisin Juhlatalo Rahkolassa on eri teemoin olevia näyttelyitä ja muuta ohjelmaa kuten Puistofilosofia. Rahkolan kesä 2021 kokoaa paikalliset kulttuurin tekijät, taiteilijat, kädentaitajat, liikunta- ja muut järjestöt sekä vapaaehtoiset yhteen kaupungin ja Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:n myötävaikutuksella. Toivottavasti tänä vuonna voimme nauttia myös Sata-Häme Soin kesäisestä haitarifestivaalista. Sata-Häme Soi on Ikaalisissa vuosittain järjestettävä harmonikkamusiikin ympärille rakentuva festivaali, joka pidettiin ensimmäisen kerran vuonna 1972. Festivaalin aikaan pieni kaupunkimme nauttii satojen vieraiden kestitsemisestä konsertti-nautintoineen.

Minä, kulttuuri ja Ikaalinen

Hektisen työn ja varsinkin koronavuoden raskauden vastapainoksi, otan tietoisesti aikaa käydäkseni päivittäisillä pitkillä luontolenkeillä, avantouinneilla ja mahdollisuuksien mukaan erilaisissa näyttelyissä. Odotan kesää ja mahdollista Sata Häme Soi -juhlaa sekä Rahkolan Kesä-tapahtumaa Puistofilosofioineen. Minulle on ollut tärkeää osallistua monen eri järjestön toimintaan, luen ja liikun luonnossa paljon.

Paikkakuntamme erikoisuus on pieni elokuvateatteri, jossa saa katsella ensiesitykset samaan aikaan kuin isommissakin kaupungeissa. Itselläni on hyvin erityinen kokemus näytöksestä, jossa olin ainut katsoja. Minulle tuottaa mielihyvää ikuistaa kameralla erilaisia merkityksellisiä hetkiä ja tapahtumia. Varsinkin vuodenaikojen seuraaminen kameran avulla on mielenkiintoista.

Koen, että erilainen kulttuurin harrastaminen ml. taide auttaa minua pärjäämään arjessa, saan toimia yhdessä samanmielisten kanssa ja kaikki toiminta lisää itsetuntemustani, jopa kasvattaen minua omalla tavallaan. Yhteisöllisyys ja yhdessä toimiminen varsinkin jonkun itselle merkityksellisen asian eteen luo iloa, lisää elämänlaatua ja onnellisuutta. Tietenkin laajemmalti yhteiskunnallisesti katsoen kulttuurin ja taiteen vaikutukset ovat paljon laajempia kuin omat yksittäiset kokemukset.

Kulttuurihyvinvointi ja kunta

Kulttuurin hyvinvointipalveluista puhutaan, kun toiminnalla on kulttuuristen tai taiteellisten päämäärien ohella myös joku toinen julkituotu yhteiskunnallinen tavoite. Kyseessä voi esimerkiksi olla nuorten syrjäytymisen ehkäisy, taiteen soveltava käyttö sairaalahoidossa, ikäihmisten kotona asumisen tukeminen, osallisuuden tai asuinalueen aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen yhteisötaiteen avulla.(Suomen Kuntaliitto)

Mielestäni tulevaisuudessa kunnissa tulisi kiinnittää yhä enemmän huomiota ennaltaehkäisevään toimintaan. Inhimillisesti ja myös resurssien kannalta on viisasta ja kustannustehokasta ehkäistä terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien syntyä esimerkiksi kulttuurisin keinoin ja menetelmin. Kulttuuripalvelut integroidaan ja tullaan entistä enemmän integroimaan osaksi muita palveluja, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa.(Suomen Kuntaliitto)

"Terveydenhuoltolain 12§:n mukaan kunnan on raportoitava valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä ja valmisteltava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus. Ikaalisten kaupungin laaja Hyvinvointikertomus 2017 - 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.04.2018 10§. Hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosassa on valittuna painopistealueiksi Terveellisten elintapojen edistäminen, Arjessa pärjäämisen vahvistaminen sekä Yhteisöllisyys. Tavoitteena on ollut, että hyvinvointityölle asetetut tavoitteet olisivat myös toimintaa ohjaavina hallintokuntien talousarvioiden tuloskorttien tavoitteissa. Näin hyvinvointityö kiinnittyisi kaupungin talouden ja toiminnan suunnitteluun." Ikaalisten hyvinvointikertomus 2020

Kuvat: Tarja Ahlstrand, Kesä Ikaalisissa ja V-L Nuottajärvi

Pandemiaa, väsymystä ja toivo

Sofia Vikman Ikaalisissa 30.3.2019
Sofia Vikman Ikaalisissa 30.3.2019

Pandemia on piinannut meitä kokonaisen vuoden. Käytämme maskeja, pesemme käsiä, noudatamme turvavälejä ja viranomaisten suosituksia, vaikka välillä jo väsyttää. On purtava hammasta, tuettava lähimmäisiä, huolehdittava omasta jaksamisesta, mutta ennen kaikkea pidettävä yllä toivoa. Ikaalisissa on menossa positiivinen kehitys; liikuntahallia rakennetaan, kylpylä saa uuden elämän, kesäisiä kulttuuritapahtumia suunnitellaan ja uusia ihmisiä syntyy aiempaa enemmän. Toivo elää!

Tärkeää on säilyttää toivo hyvästä tulevaisuudesta. Odotamme selkeitä esityksiä siitä, miten korona selätetään. Tänään 30.3.2021 saimme kuulla Kyrösjärven kokoomusnaisten vuosikokouksessa Sofia Vikmanin terveiset eduskunnasta.

Saimme "konkreettisen näkymän siitä, koska ja miten pandemia oikeasti saadaan painettua alas. Se luo uskoa tulevaan ja sitouttaa suomalaiset paremmin elämää rajoittavien koronatoimien noudattamiseen.

Vaikka näkymä tulevan koronatilanteen kehittymisestä on sumea, jo nyt on varauduttava massarokottamiseen, rajoitusten purkamiseen sekä yhteiskunnan hallittuun avaamiseen."

https://www.kokoomus.fi/miten-suomi-avataan-kokoomuksen-keskustelunavaus-koronan-exit-linjaukseksi/

Apulannan sanoin:
Älä usko lauluihin,
Ne tekee susta haaveilijan
Ne voi saada sut kaivelemaan asioita, joilta mielesi koittaa sua suojella
Niillä on taipumus sotkee kaikki ajatukset, jättää kaaokseen
Meistä jokainen
On polku jonnekin
Mutta viisaus on siinä että ymmärtää
Ketä seurata pitkään milloin kääntyy pois ja että ihmistä pitkin sä et ikinä voi
Itseesi matkustaa
Kaikki loputon kauneus kaikki järjettömyys kaikki ruoskivat toiveet kaikki päättämättömyys
Ovat lopulta tarkoituksen palasia
Osa arvoitusta
Valot pimeyksien reunoilla
Muista että ne
Kaikki suurimmat kauhut
On sun toiveittes peilikuvat käännä ne
Ja kädestäs löydät niihin avaimet
Ja että on helpompi antaa muille anteeksi kuin jäädä kaunaan kiinni
Kaikki loputon kauneus kaikki järjettömyys kaikki ruoskivat toiveet...

Yrittäjyys ja yhteistyö - onnistuminen

Yrittäjäperheeseen syntyneenä ja itsekin yrittäjänä toimineena on helppo samaistua Ikaalisten kokoomuslaisten yhteiseen tavoitteeseen "Ikaalinen on Pirkanmaan yrittäjäystävällisimpiä kuntia vuoteen 2025 mennessä".

Uskon yrittäjyyteen ja ahkeruuteen. Tahdon, että meillä on tulevaisuudessa voimakkaasti kehittyvä ja menestyvä kaupunki. "Siihen voidaan yltää vain määrätietoisella työnteolla ja hyvällä johtamisella, mutta ennen kaikkea yhteisellä tahtotilalla. Tulevaisuuden kaupungin on tehtävä entistä enemmän töitä yhdessä alueen eri yritysten ja toimijoiden kanssa."

Haluan aktiivista vuoropuhelua kaupunkikonsernin ja alueen yritysten välille. Haluan olla mukana mahdollistamassa yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen luomista. Kaikki päätökset kunnissa vaikuttavat jollain tavalla yrityksiin. Valtaosa päätöksistä joko tukee tai heikentää niiden toimintaedellytyksiä ja sitä myöden menestymistä. Olenkin sitä mieltä, että yritysvaikutusten arviointi tulisi ottaa osaksi jatkuvaa päätöksentekoa. Mikäli arvioinnissa havaitaan, että päätös vaikuttaa yritysten näkökulmasta menestymismahdollisuuksia heikentäväksi, tulisi harkita vaihtoehtoisia tapoja ratkaista asia toisin. Näin yrittäjyys huomioitaisiin päätöksenteossa.

Näin Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä lopetukseksi sopinee Minnan viisaat sanat: "Hullu työtä tekee, viisas elää vähemmälläkin. Mutta työ se sentään on hauskinta elämässä - ei siitä mihinkään pääse. " Aurinkoista kevätpäivää ja rentouttavaa viikonloppua kaikille!

Kuntavaalit 2021

Siniset sydämet 💙💙. Meillä Ikaalisissa on kokoomuksen ja kristillisdemokraattien vaaliliitto! Yhteistyö istuu arvomaailmaamme ja toimintatapoihimme. Kuten vaaliohjelmassakin mainitaan, arvojemme ytimessä on perinteikäs koti, uskonto ja isänmaa -kombinaatio. Tehdään yhdessä fiksuja päätöksiä Ikaalisten ja ikaalilaisten hyväksi. 💙 💙